Podnikatelé s dopadem na 21. století

Přijměte a praktikujte = sebevědomí + pokora + empatie, protože tyto obohacující, zmocňující, odvážné a úžasné vlastnosti jsou nedostatečné.

Jak dále půjdete ve svém myšlení a činech, abyste to udělali dále?

1. Sebevědomí

Sebevědomí podnikatelé hovoří s upřímností, přiznávají své chyby, touží po konstruktivní kritice, vyzařují tichou důvěru s důslednou zpětnou vazbou. Kolik z dnešních začínajících zakladatelů nebo vůdců vašeho vedoucího týmu toto chování dokládá?

Jistý podnikatel si uvědomuje potřeby svých zákazníků + potěšení, týmovou kulturu společnosti, respektuje partnery a udržuje krok s rychlými změnami, ke kterým v jejich odvětví dochází.

Sebevědomí je základem emoční inteligence, která odlišuje osoby s nízkým výkonem od vysoce výkonných v různých oborech, a pokud chybí na vrcholu, je pravděpodobné, že bude zasažena celá organizace.

Poslech vašeho vnitřního hlasu je nejjistější cestou k sebevědomí, a to je základní kámen veškeré sociální a emoční inteligence.

Sebevědomí má jasné vnímání vašich hodnot, osobnosti, potřeb, zvyků včetně silných a slabých stránek, myšlenek, přesvědčení, motivace a emocí. Sebevědomí vám umožní pochopit ostatní lidi, jak vás vnímají, váš postoj a vaše reakce na ně v tuto chvíli.

Prvním krokem k sebevědomí je rozpoznat a být otevřený ve věcech, které ve vašem životě způsobují stres, úzkost a negativitu. Odtud je možné akceptovat, že někdy se prostě jen mýlíte. Jednou z nejobdivovanějších a nejužitečnějších vlastností pro podnikatele je schopnost přiznat své chyby a postupovat vpřed. Rozdíl mezi arogancí a důvěrou je sebevědomí pro skutečné podnikání.

Sebepoznání je jedním z atributů emoční inteligence a důležitým faktorem pro dosažení úspěchu, protože emoční inteligence, která odkazuje na schopnost porozumět nám i ostatním, se stala jednou z nejžádanějších kompetencí, zejména v podnikatelských vůdcích 21. století.

Sebevědomí se rozvíjí praktiky zaměřením vaší pozornosti na podrobnosti o vaší osobnosti a chování. Když si uvědomíte více, instinktivně začnete vidět aspekty své osobnosti a chování, které jste si předtím nevšimli.

Procvičování sebevědomí, vede k vědomí, správnému vědomí mimo něčí pravé já. Tato dynamická praxe umožňuje svým praktikům plně přijímat radost a účel nad rámec úkolů a povinností. Zmírňuje bolestivé myšlenky a emoce. Být sebevědomý poskytuje nové místo pro mysl osvobodit se od uložených omezení a využívá sílu dynamického a smysluplného spojení s ostatními ve všech aspektech života.

Emoční sebevědomí je schopnost naladit se na vaše vlastní emoce „v tuto chvíli“, být schopen tyto pocity přesně pojmenovat, spojit je s jejich zdroji, rozpoznat, jak ovlivňují vaši efektivitu v životě, a konečně je umět použít emoce jako cenný zdroj informací a informací o sobě.

Pro zdokonalení vaší podnikatelské cesty je nejlepším místem, kde začít, sebevědomí. S pocitem, kdo jste a vizí společnosti, kterou se chcete na trhu stát, lze vytvořit plán profesního nebo osobního rozvoje. Sebevědomí navíc umožňuje motivovat a lépe zvládat stres, pomáhá vám s intuitivním rozhodováním a pomáhá vést a efektivněji motivovat členy týmu.

Život podnikatele je jen tak dobrý jako vaše myšlení a máte obrovskou sílu ovlivnit životy lidí kolem vás.

Když mají podnikatelé sebevědomí, snadno se s nimi koučují a jsou schopni budovat vysoce výkonné týmy. A vysoké sebevědomí bylo spojeno nejen s vysokým výkonem vedení, ale také s bohatým duševním blahobytem a pozitivním chováním.

Postavte něco úžasně úžasného; lidé to mohou napodobit.
Šampioni se nenarodili. Jsou vyrobeny

Staré myšlení: lidé si myslí, že se zrodili tímto způsobem, některé nejasné omezené perspektivy. Myšlení v 21. století: S velkým odhodláním a zaměřením vytvořilo nový inovativní způsob. Během fáze sebevědomí mohou podnikatelé tímto způsobem překonat (co si ostatní myslí) → pozitivní posun k novému škálovatelnému způsobu s holistickým vyučováním a přístupem kontinuálního učení.

2. Pokora

Učíme se pokoru přijímáním ponížení vesele - Matky Terezy

Přiznání si, že jsme povinni se mýlit, je pokorné. Ale v obchodním světě, kde je prokazování důvěry a kompetencí normou, může být s pokorou to, co dává podnikateli výhodu.

V 21. století se domnívám, že pokora je základním stavebním kamenem, který umožňuje vysokou odbornost v kritickém myšlení, inovativním myšlení a vysokých schopnostech emoční a sociální inteligence.

Věřím, že pokora je konceptem umožňujícím hodnotu. V kontextu začínajícího podnikání je skromný dopad podnikatele pravděpodobnější, že rozpozná sociální a environmentální potřeby, identifikuje nové a inovativní podnikatelské příležitosti, jak tyto potřeby řešit, a účinněji realizovat podnik s trojitým dnem.

Pokora má realistický pohled na vaše silné a slabé stránky. Realistické posouzení vlastního příspěvku a uznání příspěvků každého, kdo to umožnil, spolu se spoluprací, která umožnila vlastní úspěch. Pokora také zahrnuje vyvážené uvědomění a uznání sebe a ostatních ve srovnání se silným uznáním sebe.

Pokora umožňuje větší otevřenost, lepší reflexní naslouchání a efektivnější spolupráci - to vše je nezbytné pro vysoce kvalitní kritické a inovativní myšlení a vysoké emoční zapojení s ostatními. Pokora je bránou 21. století k myšlení, naslouchání, emocionálnímu zapojení a spolupráci.

Protože pokora umožňuje myslet na sebe méně a další více, umožňuje to také empatii, která je kritická pro emoční angažovanost endemickou pro procesy podnikání v 21. století a smysluplné inovace.

3. Empatie

Buďte skutečně empatičtí a rozšiřujte svůj empatický potenciál

Empatie je klíčovým prvkem emoční inteligence, spojením mezi sebou a ostatními, protože to je to, jak my jako jednotlivci chápeme, co ostatní zažívají, jako bychom to cítili sami.

Empatie je v nejjednodušším případě schopnost imaginativně vstoupit do obuvi jiného člověka, jejímž cílem je porozumět jejich pocitům a perspektivám v ten moment s aktivním nasloucháním, a využít toto porozumění k vedení našich akcí. To ji odlišuje od laskavosti.

Empatie je obousměrná ulice, která je v nejlepším případě postavena na vzájemném porozumění - výměně našich nejdůležitějších přesvědčení a zkušeností.

Jde o sdílení zranitelností a emocionálního spojení. Chcete-li skutečně praktikovat empatii, musíte sdílet svou vlastní vnitřní krajinu s někým jiným, když se vracejí.

Empatie jde daleko za soucit, který lze považovat za „cit pro někoho“. Místo toho je empatie „pocit s“ tím člověkem pomocí správné skutečné fantazie.

Věřím, že můžeme empatii učinit přístupem a součástí našeho každodenního života, a tak zlepšit životy všech kolem nás. Je to všechno o vytváření pozitivního dopadu s pulzující energií k povzbuzení životů se skutečným srdcem.

Chcete rozšířit svou empatii? Ano, můžeme kultivovat zvědavost.

Zvědavost rozšiřuje naši empatii, když mluvíme s lidmi mimo náš obvyklý společenský kruh, setkáváme se s životy a pohledy na svět velmi odlišnými od našich vlastních.

Kultivace zvědavosti vyžaduje víc než jen krátký rozhovor o tom, jak se vám daří. A co je důležitější, snaží se pochopit svět uvnitř hlavy druhého člověka. Poslech je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak můžete projevit empatii jiným lidem. Když praktikujete aktivní poslech, posloucháte účelně.

Dalším způsobem, jak rozšířit empatický potenciál, je použít vaši fantazii. Dobrá představivost je jedním ze základních kamenů projevu empatie vůči něčemu. Nebudete mít možnost zažít každou jednotlivou věc, která se může stát člověku, ale můžete použít svou fantazii, abyste získali tušení, jak by se mohlo cítit, a pomocí tohoto porozumění se s nimi vcítíte. Aktivní představa toho, co někdo jiný může trpět, vám může pomoci vcítit se k nim.

Také podnikatelé by měli být vůči svému empatickému myšlení ambiciózní. Věřím, že v době rychlých technologických změn je zvládnutí empatie klíčovou dovedností pro přežití podniků, protože to podtrhuje promyšlené podnikání, úspěšnou týmovou práci a skutečné smysluplné vedení.

Empatie je klíčem k budování zdravých vztahů se členy týmu, klienty a partnery.

Pojďme přinést výhody empatie na pracovišti - mezi něž patří úžasná spolupráce, týmová práce, vedení a kreativita - pak je nezbytné vytvořit empaticky sladěnou pracovní sílu s velmi vysokou úrovní emoční inteligence. Dobrým místem pro začátek je, aby empatické testy byly součástí náborových procesů a nutností pro každý nájem a na všech pozicích.

20. století bylo věkem Introspekce, kdy naše kultura svépomoc a terapie nás povzbudila k tomu, abychom věřili, že nejlepším způsobem, jak pochopit, kdo jsme a jak žít, bylo podívat se dovnitř.

21. století je Age of Empathy, kdy se objevujeme nejen prostřednictvím sebereflexe, ale také tím, že se velmi zajímáme o životy jiných lidí, abychom dosáhli pozitivního rozdílu odlišným myšlením, abychom pomohli dosáhnout úžasných výsledků.

Musíme přijmout empatii jako krásný prosperující systém podnikových hodnot, abychom vytvořili nový druh revoluce v lidských dějinách.

Každý den vašeho života je příležitostí k vytvoření empatie. Odměňte Empatii pomocí Empatie !!!

Považujete tento příspěvek za užitečný? Laskavě klepněte na tlačítko below níže! :)

Děkuji moc za přečtení! :) laskavě poskytněte své cenné komentáře? Upřímně by to znamenalo hodně a pomohlo by to usilovat o dopad podnikatelů na vytvoření škálovatelného pozitivního dopadu.

O autorovi

Vince Kohli je zakladatelem budoucnosti empatie. Můžete se s ním spojit na Twitteru a na LinkedIn.

Chtěli byste začlenit empatii do svého profesního a osobního života? Rád bych od vás slyšel !!!

Chcete-li získat podrobnější informace o Empathy + dopadu na podnikání + jak můžete dosáhnout udržitelného + smysluplného škálovatelného dopadu ve své vlastní komunitě, neváhejte se obrátit na @ VinceKohli@gmail.com.

Upřímně nejlepší přání !!!

Mnohokrát děkuji za přečtení příspěvku